Bez kategorii

Czy można wstawić zęba na NFZ?

W wielu artykułach podkreślamy, jak ważne jest natychmiastowe wstawienie zębów po ich utracie. Jednakże co w sytuacji, gdy po utraceniu naturalnego uzębienia nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, które mógłbyś poświęcić na ten cel? Możesz zwrócić się o pomoc do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jednakże powinieneś uzbroić się w cierpliwość – na sfinansowanie sztucznych zębów czeka się nawet 3-4 lata. Już na wstępnie warto również zaznaczyć, że NFZ refunduje tylko określoną ilość rozwiązań protetycznych. Jak nie trudno się domyślić – są to te najmniej skuteczne, najtańsze. Niestety nie znajdziemy wśród nich implantów dentystycznych. Implanty dentystyczne Poznań to usługa, która należy wykonać prywatnie. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Czy można żyć bez zęba?

Umów się na wizytę do kliniki dentystycznej, abyśmy mogli przedstawić Ci oferowane usługi.

Statystyki co do braków w uzębieniu

Według badań Eurobarometru, ponad 40% Polaków w wieku 65-74 lata nie ma własnych zębów, co jest jednym z najgorszych wyników wśród krajów rozwiniętych. Co ciekawe, w ostatnich latach wskaźnik ten bardzo się pogorszył – jeszcze w 1998 r. zupełnie bezzębnych było 34,7% osób we wspominanym przedziale wiekowym, a w 2009 r. odsetek ten wzrósł już do ponad 40%. Drastycznie spadła również liczba osób z zachowaną funkcją żucia – w 2002 r. było ich blisko 70% (w wieku 65-74 lata), a w 2009 r. – już tylko 50%. Utrata naturalnych zębów dotyczy coraz młodszych osób – z raportu wynika, że 1,5% populacji Polski w wieku 35-44 lat nie posiada już naturalnego uzębienia.

Implanty zębowe na NFZ – jest na to jakiś sposób?

Niestety, protezy stałe, czyli te które są trwale połączone z zębami za pomocą cementu lub innych materiałów (w przypadku implantów są to śruby), nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to, że za korony, mosty, jak również implanty zębowe trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których pacjent traci uzębienie po wypadku. Wówczas, w celu uzyskania refundacji, należy zgłosić się do odpowiedniego oddziału NFZ wraz ze stosownym wnioskiem i dokumentacją. Jednakże darmowe implanty zębowe bywają dostępne w ramach specjalnych akcji, przeznaczonych np. dla seniorów. Zdarzają się również programy badawcze, których uczestnicy mogą liczyć na wszczepienie implantów za darmo. Takie sytuacje wciąż należą jednak do rzadkości.

Zakres świadczeń medycznych protetyki stomatologicznej na NFZ

Aktualnie w zakres świadczeń medycznych protetyki stomatologicznej finansowanych w ramach NFZ wchodzą niżej wymienione procedury[1]:

  • uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym (raz na 5 lat)
  • uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym (raz na 5 lat)
  • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej (raz na 5 lat;)
  • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej (raz na 5 lat)
  • odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem
  • całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki
  • całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy.

Umów się na wizytę do kliniki dentystycznej, abyśmy mogli przedstawić Ci oferowane usługi.

Warte uwagi: Implanty na raty – czy to możliwe?


[1] Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)

Inne strony zawierające informacje na temat stomatologii, implantów, dentystyki i zdrowia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *