Implanty zygomatyczne

Implanty zygomatyczne to rewolucyjne rozwiązanie dla pacjentów, którzy borykają się ze znacznym zanikiem kości. Jeszcze kilka lat temu problem ten był wyraźnym przeciwskazaniem do zabiegu implantologicznego. Jednakże wraz z postępem technologicznym w dziedzinie implantologii, uzupełnienie braków zębowych implantami, przy zanikach kości jest możliwe.  Bez wątpienia implanty zygomatyczne poszerzają zakres możliwości protetycznych w stomatologii w trudnych przypadkach klinicznych. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

Umów się na wizytę do kliniki dentystycznej, abyśmy mogli przedstawić Ci oferowane usługi.

MENU:

Czym są implanty zygomatyczne?

Implanty zygomatyczne to znacznie dłuższe niż tradycyjne, mające długość od 30 do ponad 50 mm, tytanowe śruby. Przeznaczone dla pacjentów, u których przez zaniki kostne tradycyjne implanty by się nie utrzymały. Wszczepia się je zatem bezpośrednio do kości jarzmowych. Implanty zygomatyczne to system, który znacznie skraca procedury chirurgiczne, a także ogranicza koszty leczenia – w przypadku implantów jarzmowych nie trzeba przeprowadzać regeneracji lub przeszczepów kości, które byłaby niezbędne przy tradycyjnych rozwiązaniach.

Implanty zygomatyczne – historia

Ten rodzaj implantów opracował szwedzki profesor, Per-Ingvar Brånemark (także twórca leczenia implantologicznego). Brånemark przeprowadzał badania wytrzymałości szczęki na obciążania. Dokonał tego po przeprowadzeniu szeregu badań kości szczękowej i jej wytrzymałości na obciążenia. Odkrył, że kość policzkowa (zygomatyczna) cechuje się odpowiednią objętością i konsystencją zwartą w stopniu wystarczającym do prawidłowej osteointegracji, czyli wgojenia w nią tytanowego wszczepu. W 1989 roku przeprowadził pierwszy zabieg implantami zygomatycznymi – tym wydarzeniem dał szansę odbudowy brakujących zębów każdemu pacjentowi ze znacznymi zanikami kostnymi. W ciągu następnej dekady przebadano 97 przypadków wszczepienia implantów zygomatycznych i potwierdzono, iż sukcesem zakończyło się 96,8% zabiegów[1].

Kiedy stosuje się implanty zygomatyczne?

Przeznaczone są dla pacjentów, u których dotychczas kwestionowano w ogóle możliwość wykonania zabiegów implantologicznych. Implanty zygomatyczne stosuje się w sytuacjach, kiedy ilość kości w szczęce pacjenta nie jest wystarczająca, do tego, by utrzymały się w niej klasyczne implanty. Te implanty wszczepia się poprzez boczną część szczęki, prowadzącą do kości jarzmowej. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym w zależności od indywidualnych wskazań klinicznych i anatomicznych u pacjenta.

Zanik tkanki kostnej

Ze względu na odmienną konstrukcję szczęk od pozostałych kości twarzowych człowieka, jej skłonność do zaniku jest wyjątkowo duża. Nasila się ona szczególnie po usunięciu zębów, a zwłaszcza sprzyja temu noszenie zębowych protez płytowych osiadających na podniebieniu. Na tempo, przebieg oraz zakres zaniku tkanki kostnej szczęk mają wpływ:

 • Wiek
 • Płeć
 • Biologiczne właściwości organizmu ludzkiego
 • Skłonności indywidualne – uwarunkowania genetyczne
 • Inne współistniejące choroby ogólne pacjenta

Budowa implantu zygomatycznego

Implanty zygomatyczne mają unikalną budowę, różniącą je od standardowych wszczepów korzeniowych. Są dużo dłuższe od typowych implantów i występują w długościach od 30 do 52,5 mm, aby w sytuacji braku kości w strefie części zębodołowej mogły dotrzeć i być mocno ustabilizowane w trzonie kości jarzmowej, znajdującej się w odległości kilku centymetrów od pozycji zębów. Występują w dwóch wariantach różniących się rodzajem powierzchni. Starsze maja powierzchnię polerowaną maszynowo, nowsze pokryte są strukturą aktywną TiUnite, poprawiającą jakość i tempo osteointegracjiDzięki jej budowie ta unikalna koncepcja lecznicza daje podstawy natychmiastowej odbudowy protetycznej uzębienia oraz stabilnych i długoterminowych efektów leczenia.

Zalety stosowania implantów zygomatycznych

 • Implanty jarzmowe przez swoją długość i konstrukcję wykorzystują możliwość zakotwiczenia w kościach jarzmowych, powodując lepszą ich stabilizację, która poprawia i przyspiesza proces wgajania implantu.
 • Daje to możliwość odtworzenia proporcji profilu i rysów i twarzy. Odtwarza prawidłowe wymiary poszczególnych odcinków twarzy, których proporcje stanowią o uniwersalnych regułach estetyki.
 • Upraszcza procedurę w stosunku do tradycyjnych zabiegów odbudowy (regeneracji) kostnej wraz z następową implantacją przy użyciu konwencjonalnych, krótkich implantów.
 • Stanowi alternatywę rozległych, wieloetapowych rekonstrukcji szczęk
  przeszczepów kości z okolic jamy ustnej (bródki, gałęzi żuchwy).

Umów się na wizytę do kliniki dentystycznej, abyśmy mogli przedstawić Ci oferowane usługi.


[1] Dr Rubén Davó, dr Chantal Malevez, dr Oliwia Pons, European Journal of Oral Implantology